PASSAD och RENZ integration

axessa_renz_passad_integration_Rityta 1.png

Nu kan Axessas passersystem integreras fullt ut med det överordnade systemet Passad som idag används av flera kommunala bostadsbolag i Sverige.

– Då vi har fått många förfrågningar från flera olika kommunala bostadsbolag senaste tiden har vi valt att göra denna integration mot Passad , säger Peter Axlesson VD på Axessa Solution Group AB.

Axessa har även inlett ett samarbete med Renz Digitala Fastighetsboxar för att kunna leverera kompletta system.

– Vi är även väldigt glada och nöjda att kunna meddela att vi har inlett ett nära samarbete med Renz Sweden AB som gör det möjligt att erbjuda Renz intelligenta postboxsystem till våra återförsäljare och slutkundert. Kunderna kommer på ett enkelt och snabbt sätt kunna administrera postboxar och digitala namnskyltar även till lägenheterna direkt ifrån molntjänsten Axessa Cloud, säger Peter Axlesson .

Peter Axelsson