I samband med att Humlegårdens Fastigheter renoverar sin fastighet Kv. Dykaren 10 på Kungsholmen i Stockholm uppgraderar man även porttelefonsystemet. Humlegården har valt att installera Axessas porttelefonsystem. Installationen kommer att utföras av återförsäljare Nordqvist Installation & Service AB. Nya hyresgäster i huset är bl.a. Nordnet Bank AB. För mer information om våra produkter och tjänster kontakta oss på  info@axessa.se .

I samband med att Humlegårdens Fastigheter renoverar sin fastighet Kv. Dykaren 10 på Kungsholmen i Stockholm uppgraderar man även porttelefonsystemet. Humlegården har valt att installera Axessas porttelefonsystem. Installationen kommer att utföras av återförsäljare Nordqvist Installation & Service AB. Nya hyresgäster i huset är bl.a. Nordnet Bank AB. För mer information om våra produkter och tjänster kontakta oss på info@axessa.se.

Peter Axelsson