Molntjänster

Axessa Cloud administrationsmjukvara för passage, porttelefoni samt informationshanteringssystem

Axessa Cloud administrationsmjukvara för passage, porttelefoni samt informationshanteringssystem

iLOQ integration som möjliggör en översiktlig bild över tilldelade nycklar fastighet.

iLOQ integration som möjliggör en översiktlig bild över tilldelade nycklar fastighet.

Rumsbokning /Tvättstugebokning inkl. webbportal för slutanvändare.

Rumsbokning /Tvättstugebokning inkl. webbportal för slutanvändare.

Kundportal. Kundportalen möjliggör att din slutkund/lägenhetsinnehavare kan administrera spärr/kodbyte på sina egna taggar….

Kundportal. Kundportalen möjliggör att din slutkund/lägenhetsinnehavare kan administrera spärr/kodbyte på sina egna taggar….

MyCourt integration som möjliggör automatisk tilldelning av access vid sålda bantider.

MyCourt integration som möjliggör automatisk tilldelning av access vid sålda bantider.